Закупки
План закупок по состоянию на 06.06.2017г


        План закупок по состоянию на 18.07.2017г.

        Документация по проведению закупки на бакалею от 24.07.2017г, Протокол №96 от 24.07.2017г.